Fleur Ravensbergen
Een succesvolle internationale vredesonderhandelaar

FLEUR RAVENSBERGEN

Fleur Ravensbergen is een succesvolle conflictbemiddelaar met een trackrecord aan gevoerde onderhandelingen tijdens gewapende conflicten. In 2008 heeft ze samen met haar compagnon de Dialogue Advisory Group opgericht waarmee ze over de hele wereld dialogen faciliteert tijdens gewapende conflicten. Naast haar werkzaamheden als conflictbemiddelaar is ze ook mediator in leiderschaps- en community conflicten en organiseert ze masterclasses en leergangen waarin ze handvaten biedt om zelf conflicten op te lossen met behulp van haar unieke en bewezen Fleur Ravensbergen Methodiek™.

Missie

Haar drijfveer is om mensen te helpen om op eigen kracht constructief en met zelfvertrouwen met conflict in hun leven om te gaan. Een onhandige of onbedachtzame conflict aanpak levert vaak onnodig veel ellende en stress op, haar methodiek is speciaal ontwikkeld om dat te helpen voorkomen. Naast het individuele menselijke aspect, is het voor haar ook vanuit maatschappelijk perspectief, met het oog op de verscherping van het publieke debat en de toenemende polarisatie, belangrijk om eraan bij te dragen dat mensen in toenemende mate conflictvaardig zijn.

Fleur Ravensbergen Methodiek™

De Fleur Ravensbergen methodiek™ om conflictvaardig te worden, ontwikkeld door een succesvolle vredesbemiddelaar met een bewezen trackrecord. Inspiratie en strategieën gekoppeld aan concrete en breed toepasbare inzichten. Door Fleur Ravensbergen persoonlijk in het leven geroepen om haar ervaring als vredesbemiddelaar in oorlogsgebieden over de hele wereld te kunnen delen met een breder publiek. Met deze bewezen en keer op keer getoetste methode kan zij als vredesbemiddelaar optimaal presteren. Hierdoor is zij in staat om tijdens bemiddelingen in hooggespannen gewapende conflicten, weloverwogen strategische keuzes te maken, zich bewust te zijn van de significantie van een escalatie- of kritisch moment en daarop in te spelen. Zo heeft zij onder andere twee ontwapeningen, een staakt-het-vuren en verschillende de-escalatie overeenkomsten bereikt, met als resultaat minder bloedvergieten. Een unieke methode die deelnemers concrete handvaten geeft om bewust en met zelfvertrouwen met conflict om te gaan. Leer de fijne kneepjes van het onderhandelen, belangen boven tafel te krijgen, vaardig omgaan met het spectrum aan emoties, en vooral zelf een passende en haalbare oplossing van een conflict te bereiken.

de Fleur Ravensbergen methodiek ™
De enige unieke conflicthanteringsmethode die zelfs effectief is bij gewapende conflicten.

Bekijk de masterclasses
“ Fleur heeft een heel bijzonder verhaal maar is ook vooral een bijzondere vrouw. De kracht om zacht te zijn typeert haar. Om het goede in de mens te blijven zien ook al kan die persoon iets verschrikkelijks hebben gedaan is een ongelofelijk krachtig iets. Ze neemt je mee op haar reis en op een veilige plek beleef je de missies mee.  Op het puntje van je stoel aandachtig luisteren gegarandeerd!”
Marie Janke Demoiseaux
Adviseur bij Rijkswaterstaat WNN

Wil jij in Contact komen met Fleur Ravensbergen?

Neem contact op
volg Fleur op
Alle rechten voorbehouden © 2022Fleur Ravensbergen